سرمایه نوین

برچسب: سهام شرکت ها

شیوه های تجزیه و تحلیل قیمت در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

شیوه های تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بورس _ تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سرمایه گذارانی که قصد دارند مستقیما نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به دقت و به صورت جامع، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام می کند، همانند فردی است که در ...

شاخص – بخش اول

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺎﮔﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزده یک ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اوراق ﺑﻬﺎدار را طی دوره زﻣﺎنی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ یک اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را آ ﺳﺎن می ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ می ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات یک ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ را در ﻃـﻮل یک دوره زﻣﺎنی ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮد؛ ...

معرفی شاخص های بورس – شاخص فرابورس

معرفی شاخص های بورس – شاخص فرابورس

9. شاخص فرابورس قبل از آنکه که مفهوم شاخص فرابورس را توضیح دهیم، لازم است ماهیت فرابورس و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار تهران را تشریح کنیم. شرکت ها برای آنکه در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شوند و سهامشان در این بورس مورد داد و ستد قرار گیرد، باید شرایط خاصی را از نظر میزان سرمایه، میزان سهام شناور آزاد و وضعیت سودآوری داشته باشند. این شرایط نسبتا سخت گیرانه به این خاطر تعیین شده که شرکت هایی ...

معرفی شاخص های بورس  – بخش سوم

معرفی شاخص های بورس – بخش سوم

7. شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم برای اینکه مفهوم شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم را توضیح دهیم، ابتدا لازم است درباره بازار اول و بازار دوم و تفاوت این دو، مطالبی بیان کنیم. بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار به نام های بازار اول و بازار دوم است. در توضیح عوامل موثر بر قیمت سهام، هر اندازه شرکت سرمایه و دارایی بیشتری داشته باشد، سودآوری شرکت مطلوب و مستمر باشد و همچنین تعداد بیشتری از ...

معرفی شاخص های بورس – بخش دوم

معرفی شاخص های بورس – بخش دوم

2. شاخص قیمت یکی دیگر از شاخص های مطرح در بورس، شاخص قیمت است. شاخص قیمت، فقط بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. به عنوان مثال، اگر شاخص قیمت در انتهای سال، در مقایسه با ابتدای سال، 20 درثد رشد کند، به این معناست که میانگین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در آن سال، 20 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، مهمترین تفاوت شاخص قیمت با شاخص کل این است ...

مطالب پیشنهادی

از دست ندید !

وارد حساب تان شوید.

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.